Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 81/MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej, proporczyka na beret oraz proporców rozpoznawczych dowodców Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2015.03.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.19 12:06
Treść aktu: