Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 83/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.10 13:06
Treść aktu: