Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.25 13:10
Treść aktu: