Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania „Zespołu zadaniowego do wypracowania propozycji rozwiązań organizacyjnych i prawnych prowadzących do usprawnienia i konsolidacji wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań w obszarze informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa”
Minister Obrony Narodowej 2018.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.15 15:19
Treść aktu: