Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 68/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badzań społecznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.03.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.03.06 11:22
Treść aktu: