Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 67/MON z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2022.05.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.18 16:14
Treść aktu: