Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 65/MON z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 33. Bazy Lotnictwa Transportowego
Minister Obrony Narodowej 2019.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.29 09:38
Treść aktu: