Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. „Szczerbiec”
Minister Obrony Narodowej 2020.05.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.08 09:39
Treść aktu: