Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 55/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Jednostki Wojskowej AGAT
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:36
Treść aktu: