Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
78.
Decyzja Nr 135/MON z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie naboru w 2016 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2016.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.29 10:45
Treść aktu: