Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 82/MON z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie jednostkowych wskaźników kosztów utrzymania oraz kosztów funkcjonowania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.04.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.10 12:58
Treść aktu: