Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 69/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej „Medal 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego"
Minister Obrony Narodowej 2018.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.15 15:15
Treść aktu: