Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 3. Sandomierskiemu Batalionowi Radiotechnicznemu
Minister Obrony Narodowej 2019.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.29 09:35
Treść aktu: