Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2020.05.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.05.08 09:37
Treść aktu: