Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 54/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru rozformowanego 60. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, nadania wyrózniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:20
Treść aktu: