Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
77.
Decyzja Nr 134/MON z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2016.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.29 10:43
Treść aktu: