Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
76.
Decyzja Nr 79/MON z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej "Choszczeński" przez Dywizjon Artylerii Samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej im gen. broni Józefa Hallera
Minister Obrony Narodowej 2015.03.19
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.19 11:56
Treść aktu: