Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
76.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 23. Śląskiemu Pułkowi Artylerii
Minister Obrony Narodowej 2019.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.29 09:30
Treść aktu: