Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
76.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.04.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.29 09:22
Treść aktu: