Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
76.
Decyzja Nr 53/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 8. Bazy Lotniczej, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 8. Bazy Lotnictwa Transportowego
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:16
Treść aktu: