Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Decyzja Nr 67/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Regionalnego Centrum Informatyki Gdynia
Minister Obrony Narodowej 2018.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.15 15:09
Treść aktu: