Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 13 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.16 15:13
Treść aktu: