Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Minister Obrony Narodowej 2019.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.25 12:29
Treść aktu: