Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2020.04.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.28 10:34
Treść aktu: