Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
75.
Decyzja Nr 52/MON z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żolnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
Minister Obrony Narodowej 2012.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.03.01 12:13
Treść aktu: