Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie odwołania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 12:44
Treść aktu: