Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 66/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Minister Obrony Narodowej 2018.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.15 15:00
Treść aktu: