Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu
Minister Obrony Narodowej 2022.05.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.13 12:58
Treść aktu: