Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 19 kwietnia 2019 r. uchylająca decyzję w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Obrony Narodowej do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Obrony Narodowej wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa
Minister Obrony Narodowej 2019.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.25 12:27
Treść aktu: