Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad projektami dotyczącymi obronnosci i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.28 11:55
Treść aktu: