Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 58/MON z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2020.04.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.28 09:28
Treść aktu: