Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
74.
Decyzja Nr 125/MON z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2016.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.25 11:09
Treść aktu: