Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
73.
Decyzja Nr 75/MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wartosci pienieżnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 12:43
Treść aktu: