Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
73.
Decyzja Nr 62/MON z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz proporczyka na beret żołnierzy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie im. gen. dyw. Dezyderego Chłapowskiego
Minister Obrony Narodowej 2022.05.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.11 15:40
Treść aktu: