Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Decyzja Nr 74/MON z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania systemu zarządzania prawami własnosci intelektualnej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 12:41
Treść aktu: