Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych
Minister Obrony Narodowej 2018.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.06.15 14:49
Treść aktu: