Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Decyzja Nr 61/MON z dnia 6 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.09 10:41
Treść aktu: