Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Wytycznych w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej w latach 2019-2020
Minister Obrony Narodowej 2019.04.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.25 08:57
Treść aktu: