Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
72.
Decyzja Nr 57/MON z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2020.04.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.24 10:55
Treść aktu: