Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Decyzja Nr 76/MON z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.04.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.04.05 10:22
Treść aktu: