Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Decyzja Nr 73/MON z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Grupy Okrętów Rozpoznawczych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 12:32
Treść aktu: