Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Decyzja Nr 64/MON z dnia 19 marca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie udzielania zamówień w polskich kontyngentach wojskowych i polskich jednostkach wojskowych poza granicami państwa w ramach realizacji polskiej pomocy zagranicznej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.21 10:18
Treść aktu: