Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Decyzja Nr 60/MON z dnia 6 maja 2022 r. uchylająca decyzję w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2022.05.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.05.06 14:32
Treść aktu: