Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Decyzja Nr 56/MON z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.22 09:18
Treść aktu: