Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Decyzja Nr 72/MON z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 9. Warmiński Pulk Rozpoznawczy
Minister Obrony Narodowej 2015.03.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.03.16 11:39
Treść aktu: