Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Decyzja Nr 63/MON z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta 6. Batalionu Logistycznego 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
Minister Obrony Narodowej 2013.03.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.03.15 11:59
Treść aktu: