Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Decyzja Nr 59/MON z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.04.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.04.17 10:29
Treść aktu: