Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Decyzja Nr 55/MON z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia
Minister Obrony Narodowej 2020.04.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.04.22 08:43
Treść aktu: