Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Decyzja Nr 8/MON z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie
Minister Obrony Narodowej 2017.01.13
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.13 09:42
Treść aktu: