Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
7.
Decyzja Nr 6/MON z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. w grupie osobowej prokuratorskiej
Minister Obrony Narodowej 2018.02.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.08 07:34
Treść aktu: